خوش آمدید

یکشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1386
جایگاه ما در زندگی کجاست؟

---تا کنون از خودت سوال کرده ای:که تو به زندگی

بدهکاری یا زندگی به تو؟

---تا کنون آرزوها و هدفهایت را فهرست کرده ای؟

اگر نه!!همین الان هدف هایت را بنویس و برای حصول

هر کدام تاریخی بگذار!!

---باور کن!!اگر از زندگی چیزی نخواهی چیزی بدست

نخواهی آورد!!!

---تا کنون برای رسیدن به هدفهایت چقدر تلاش کرده ای؟

---به یاد داشته باش!تو معمار زندگی خودت هستی!پس

شکست هایت را گردن کسی نینداز!!!

---فراموش مکن!!همه ی این حرف ها برای آن است که تو

فقط یک ذره خودت را تکان بدهی!!!پس بلند شو!!معطل

نکن که زمان میگذرد!!


href="http://www.spreadfirefox.com/node&id=0&t=264">Download Day Download Day - Farsi

www.Siavashmusic.blogsky.com